تماس

شماره تماسمکان

031-52636677

تماس مستقیم – دفتر موسسه


031-52639096

تماس مستقیم – دفتر موسسه

031-52636678

تماس مستقیم - نمابر

031-52639097

تماس مستقیم - اداره آموزش

031-52639982

تماس مستقیم - تدارکات و انبار، امور مالی و کارگزینی

031-52639981

تماس مستقیم – امور دانشجویی

031-52641314

تماس مستقیم – ساختمان شماره 2

کارگاه ها و آزمایشگاه ها

031-52644066

کتابخانه

031-52644065

مرکز تربیت بدنی 

031-52644065

مرکز مشاوره

031-52644240

واحد انتشارات

031-52627074

تماس مستقیم – خوابگاه دختران

تماس مستقیم – خوابگاه پسران

شماره های داخلی

 

101

دفتر ریاست و معاونت ها


116

امور اداری

112

امور مالی

118

مدیر امور دانشجویی و حراست

104

امور دانشجویی

111

 اداره آموزش

116

کارگزینی

112

تدارکات و انبار

113

انتظامات

116

 کارشناس عمران (دفتر فنی موسسه)

123

دفتر ارتباط با صنعت

115

سرایداری

123

گروه مهندسی صنایع و مدیریت (صنایغ)


118

گروه مهندسی صنایع و مدیریت (مدیریت)

106 ، 107

گروه مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

110

گروه مهندسی مکانیک

124

گروه مهندسی مواد

124

مرکز دروس علوم پایه (ریاضی)

124

مرکز دروس علوم پایه (فیزیک)

106 , 107

مرکز دروس عمومی (زبان)

Digg it!Share in FacebookShare in Cabozo